Uroczyste XII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.


25 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

XIIKRKW ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

W spotkaniu uczestniczył Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafał Puchalski- Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Henryk Pawlaczyk- Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Antoni Szymański- Senator RP, przedstawiciele stowarzyszeń kuratorskich oraz zawodowi kuratorzy sądowi. Życzenia przekazała również Pani Minister Beata Kempa- szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która z uwagi na inne ważne obowiązki nie mogła tym razem uczestniczyć w uroczystości.

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.

Medale Ministra Sprawiedliwości otrzymali:

Renata Cieszko
kurator specjalista, z-ca Kuratora Okręgowego w Siedlcach, sekretarz KRK IV kadencji

Marzena Depińska
kurator specjalista, Kurator Okręgowa w Sieradzu, delegat do KRK IV kadencji

Maria Karbowska
kurator specjalista w SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Tomasz Kazirodek
starszy kurator zawodowy w SR w Radomiu

Zofia Kirszner
kurator specjalista w SR w Rzeszowie

Grzegorz Kozera
Kurator Okręgowy w Częstochowie, przewodniczący KRK IV kadencji

Krystyna Łukasiak
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Działdowie

Lucyna Majer-Torba
kurator specjalista, Kurator Okręgowa w Przemyślu

Sławomira Mrowińska
kurator specjalista, SR w Zgierzu

Maria Nowak
kurator specjalista, Kurator Okręgowa w Tarnowie

Sylwia Nowak
kurator specjalista, kierownik ZKSS  w SR w Tucholi

Anna Pachucka
kurator specjalista w SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Aleksandra Plak
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Będzinie

Ewa Płonka
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Żywcu

Aleksander Samek
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, delegat do KRK IV kadencji

Anna Sadkowska
kurator specjalista, SR w Toruniu

Rafał Skręt
starszy kurator zawodowy, SR w Sosnowcu

Małgorzata Sołtysiak
kurator specjalista, SR w Kielcach

Lucyna Styczyńska
kurator specjalista, SR w Bielsku-Białej

Krystyna Szlęzak
kurator specjalista, SR w Zduńskiej Woli

Wioleta Śniegocka
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Ostrzeszowie, delegowana do Biura KO w Kaliszu

Grażyna Radajewicz-Fiała
kurator specjalista, SR w Tarnowskich Górach

Ewa Urbanik
kurator specjalista, kierownik ZKSS w SR w Otwocku

Danuta Wolska
kurator specjalista, SR w Tarnobrzegu

Krystyna Żelechowska
kurator specjalista, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

 

Wyróżnionym Kuratorom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy również do zapoznania się z informacją, udostępnioną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z kolei fotogaleria autorstwa Aleksandra Samka dostępna jest tutaj.

* * * * *