Kuratorska Służba Sądowa w liczbach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.


23 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

KRK_statystykaW dniach 19-20 czerwca 2017r. odbyło się kolejne, XII już posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Podczas posiedzenia, Komisja ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów przedstawiła opracowanie ukazujące w kompleksowy sposób stan Kurateli sądowej w Polsce pt. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 rok.

Zdaniem autorów tego opracowania dokument ten prezentuje ogólne warunki pracy, zawiera też szczegółowe informacje na temat ogólnego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę, pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane z roku 2016 oraz z roku 2014, co pozwoliło na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie intensywnych zmian w kurateli jaka miała miejsce w ostatnich dwóch latach. Tam, gdzie było to uzasadnione, uwzględniliśmy również dane z wcześniejszych opracowań. Dzięki temu mogliśmy prześledzić trendy zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

Ponadto autorzy mają nadzieję, że (…) przedstawione opracowanie będzie istotną pomocą zarówno dla kuratorów podejmujących różnego rodzaju działania na rzecz kurateli, jak i dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, efektywnością obecnego systemu oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych dotyczących kurateli sądowej.”

Z całym opracowaniem można zapoznać się tutaj.

 

* * * * *