Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw


21 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesW dniu 20 czerwca br.  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia możliwości zlecania kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, ale także po wydaniu orzeczenia – dla sprawdzenia czy jest ono właściwie wykonywane.

Ponadto sprecyzowano możliwość zlecenia kuratorowi wywiadu środowiskowego zaraz po tym, gdy do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji dziecka.

Projekt uwzględnia również zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w których umożliwia się sądom zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także w sprawach umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu.

 

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj

* * * * *