RZECZNIK PRAW DZIECKA POWOŁAŁ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STANDARDÓW PRACY OŚRODKÓW KURATORSKICH.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

IMG_9912W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Do pracy w zespole Rzecznik Praw Dziecka zaprosił kuratorów sądowych, w tym osoby wytypowane przez Krajową Radę Kuratorów.

Pracom zespołu przewodniczy Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a zespół będą tworzyć:

 • Katarzyna Gumowska– kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Olsztynie,
 • Grzegorz Kozera– przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów,
 • dr Paweł Kozłowski– kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku,
 • dr Łukasz Kwadrans– ekspert Krajowej Rady Kuratorów,
 • Urszula Nieroba– kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Chorzowie,
 • Agnieszka Rojowska– z-ca Kuratora Okręgowego w Lublinie i były
 • kierownik ośrodka kuratorskiego,
 • Ewa Schneider– kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Poznaniu,
 • Krzysztof Stasiak– ekspert Krajowej Rady Kuratorów i Kurator Okręgowy w Gdańsku,
 • Maciej Więcek– delegat do Krajowej Rady Kuratorów z okręgu
 • świdnickiego i kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Wałbrzychu,
 • Dariusz Zabrocki– delegat do Krajowej Rady Kuratorów z okręgu
 • słupskiego i kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Miastku.

 

Podczas posiedzenia w dniu 31 maja br. Pan Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka dokonał uroczystego wręczenia aktów powołania członkom zespołu i w trakcie spotkania z nimi określił zadania zespołu, jak i oczekiwania dotyczące wypracowanych rozwiązań. Opracowanie standardów ma służyć przede wszystkich ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny, jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktyczno-diagnostycznych.

Zespół ma również wypracować rozwiązania, które pozwoliłyby na zwiększenie dostępności udziału w zajęciach ośrodków kuratorskich dla dzieci, które są zagrożone demoralizacją lub też wykazują jej przejawy, lecz ich sprawy nie były rozpatrywane w trybie przewidzianym Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka
31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka 31.05.2017 Warszawa ul. Przemysłowa 32 Biuro Rzecznika Praw Dziecka posiedzenie Zespol ds. Opracowania Standardow Pracy Osrodkow Kuratorskiech z udzialem RPD Markra Michalaka

* * * * *