Skuteczni Razem. Interdyscyplinarna konferencja w Łodzi.


3 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

graz_rybickaW dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyła się konferencja pn. Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych. Organizatorem konferencji była Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, nad którą honorowy patronat objął Wojewoda Łódzki i Przewodniczący Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Przedstawiciele zaproszonych instytucji, w tym licznie przybyli kuratorzy, szukali wspólnej płaszczyzny dotyczącej działań służących skazanym w ich społecznej readaptacji. W konferencji wziął również udział Henryk Pawlaczyk Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów), który reprezentował Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i przewodniczącego Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Patryka Jakiego.

Poniżej udostępniamy wypowiedź p. Grażyny Rybickiej (z-ca Kuratora Okręgowego w Łodzi i sekretarz Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi) dla Łódzkich Wiadomości Dnia, która na konferencji wystąpiła z prelekcją pt. Rola kuratora sądowego w readaptacji społecznej skazanych. Udostępniamy również wypowiedź dla Radia Łódź kuratorów sądowych: Izabeli Czyżykowskiej-Kobalczyk i Piotra Felczaka, którzy mówili o tym, jak przebiega proces readaptacji skazanych.

materiał Łódzkich Wiadomości Dnia
materiał stacji Radio Łódź

* * * * *