Zmiany w Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.


27 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Zmiany w Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

W dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Podczas posiedzenia z pełnienia funkcji przewodniczącego KRK zrezygnował Pan Henryk Pawlaczyk, który z dniem 1 stycznia 2017 roku został Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

 
W związku z tą rezygnacją, głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został Grzegorz Kozera– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz dotychczasowy z-ca przewodniczącego KRK. Z kolei do pełnienia funkcji z-cy przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, delegaci wskazali Pana Waldemara Salińskiego- delegata z okręgu elbląskiego. Sekretarzem Prezydium pozostała nadal Pani Renata Cieszko z okręgu siedleckiego.

Nowemu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dużej wytrwałości w podejmowaniu działań zmierzajacych do ciągłego podnoszenia jakości pracy wykonywanej przez nasze środowisko zawodowe.

* * * * *