„Bez Przemocy” – podsumowanie Konferencji w Czarnkowie


3 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez przemocyRealizowana w Gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem „Bez przemocy” dobiegła końca. 13 marca br. podsumowała ją konferencja, pod tym samym nośnym tytułem, która odbyła się w sali Kina Światowid w Czarnkowie.
Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Medialnie nad konferencją czuwała Telewizja Informacyjna Wielkopolska, Regionalna Telewizja Kablowa Antserwis, Radio Merkury Poznań oraz Echa Nadnoteckie.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych tutaj

* * * * *