Zmiany w Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.


27 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Zmiany w Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

W dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Podczas posiedzenia z pełnienia funkcji przewodniczącego KRK zrezygnował Pan Henryk Pawlaczyk, który z dniem 1 stycznia 2017 roku został Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

 
W związku z tą rezygnacją, głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został Grzegorz Kozera– Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz dotychczasowy z-ca przewodniczącego KRK. Z kolei do pełnienia funkcji z-cy przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, delegaci wskazali Pana Waldemara Salińskiego- delegata z okręgu elbląskiego. Sekretarzem Prezydium pozostała nadal Pani Renata Cieszko z okręgu siedleckiego.

Nowemu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dużej wytrwałości w podejmowaniu działań zmierzajacych do ciągłego podnoszenia jakości pracy wykonywanej przez nasze środowisko zawodowe.

* * * * *

Komunikat Organizatorów XIII Biesiady Kuratorskiej w Zamościu.


22 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

biesiada2017

* * * * *

OPIEKA I KURATELA – Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC


20 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

ksiNakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazał się Komentarz „Opieka i Kuratela” autorstwa Henryka Haaka i Anny Haak-Trzuskawskiej omawiający aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli.

Jak czytamy na stronie wydawnictwa:

Do każdego artykułu – obok komentarza– przedstawiono orzecznictwo wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżnione są ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki„.

Publikacja uwzględnia ponadto wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone ustawą z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), które dotyczą usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa. Ustawa weszła w życie 30.4.2016 r.

Książka stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, kuratorów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.

* * * * *

Radosnych Świąt Wielkanocnych…


14 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Wielkanoc 2017- życzenia KRK

więcej

* * * * *

Za Kurtyną Resocjalizacji – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa


3 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

za-kurt-reso-2017-300x203umk-300x206

Toruń, 31.03.2017 r.

                                                                     Szanowni Państwo

                                                                     Kuratorzy Sądowi

W imieniu organizatorów IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności przedstawiamy programy: Debaty Probacyjno – Penitencjarnej, warsztatów oraz konferencji. Jednocześnie informujemy Państwa, że dnia 06.04.17 r. o godz. 15.45 odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich z p. Henrykiem Pawlaczykiem Naczelnikiem Wydziału Kurateli oraz p. Susan Hall (honorowy ambasador CEP). Przedsięwzięcie przygotowują kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji PO – MOST.

Tradycyjnie integracyjne spotkanie konferencyjnej społeczności rozpocznie się o godz. 20.00 w Klubie Szwejk w Toruniu.

Z poważaniem

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

Dr Michał Szykut

 

Program Warsztatów 06.04.2017

Program Konferencji 07.04.2017 

Program Debaty 06.04.2017

* * * * *

Następna strona »