Cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego.


26 marca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

LOGA

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, realizując swoją misję promowania Dialogu Motywującego, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą z terenu dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji, przygotowanej przez Organizatorów, którą udostępniamy poniżej.

Informacja-zaproszenie na szkolenie.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny tutaj. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym poinformowane przez koordynatora, którym jest Pani Anna Ulatowska.

W sprawach projektu należy kontaktować się z koordynatorem – e-mail:
pragapoludnie.pttm@gmail.com

* * * * *