Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się dziś wnioskiem Prezydenta RP dotyczącym ustawy o kuratorach sądowych


28 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny). W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie Kp 4/15 trzech sędziów, Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu rozprawy do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie. Przewodniczącą składu orzekającego oraz sędzią sprawozdawcą jest prezes TK Julia Przyłębska.

Wyznaczony termin rozprawy dotyczący nowelizacji ustawy o kuratorach był już trzecim, w którym TK miał zając się tą sprawę. Po raz pierwszy rozprawę odroczono 25 października 2016 r. TK podjął wówczas taką decyzję z powodu nieobecności przedstawiciela prezydenta więcej. Kolejny termin rozprawy Trybunał wyznaczył na 29 listopada 2016 r. Wówczas rozprawa została odwołana w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi sprawozdawcy Julii Przyłębskiej więcej.

* * * * *