Tylko jeden ryczałt dla kilku kuratorów sądowych


20 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

snW dniu 16 lutego br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 96/16, podjął uchwałę następującej treści:

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).

      Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 96/16

* * * * *