Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.


8 lutego 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

znak_crop NLNa prośbę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prezentujemy ofertę, która dotyczy dwóch szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwsza propozycja, to 50-godzinne szkolenie pn. Partner-PLUS,  poświęcone doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o elementy metod zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii. Zajęcia prowadzi Agnieszka Rusińska, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej szczegółów odnośnie tego szkolenia można znaleźć tutaj.

Z kolei druga oferta szkoleniowa (również 50-godzinna) jest skierowana dla realizatorów programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i ma na celu naukę i doskonalenie metod pracy z tymi osobami. Zasadniczą treścią tego modułu szkolenia będzie autorski program RODZINA (według scenariusza dr. Tomasza Głowika). Metody i techniki wykorzystywane w programie Rodzina są podporządkowane jego celom i charakteryzuje je duża różnorodność. Pojawiają się w nim bowiem metody i techniki pracy właściwe dla Rozmowy/Wywiadu/Dialogu Motywującej/ego, praca na tzw. „wyjątkach”, która jest właściwa dla terapii BSFT, gestaltowskie ćwiczenie z krzesłem, elementy dramy, terapia racjonalno-emotywna A. Ellisa, trening umiejętności, genogram właściwy dla terapii systemowej i inne. Zajęcia prowadzi autor programu dr Tomasz Głowik. Więcej o tym szkoleniu można z kolei przeczytać tutaj, a o samej charakterystyce szkolenia tutaj.

Oferta Szkoleniowa 2017 – Rodzina i Partner PLUS

 

* * * * *