98. Rocznica powstania Kurateli Sądowej w Polsce.


8 lutego 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Dekret- dziennik praw„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

98 ROCZNICA POWSTANIA
KURATELI SĄDOWEJ W POLSCE.

Dzisiaj, 8 lutego mija 98 rocznica utworzenia w 1919 roku na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.

Z tej okazji życzymy wszystkim Kuratorom Sądowym w Polsce wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, jak i kolejnych rocznic, przypominających o bogatych, już blisko wiekowych, tradycjach naszych poprzedników: opiekunów sądowych, kuratorów nieletnich, kuratorów dla dozorów i nadzorów nad skazanymi, kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych – kuratorów sądowych w Polsce.

Redakcja strony kuratorzy.pl

Z tej okazji życzenia z wyrazami szacunku i uznania dla wszystkich Kuratorów Sądowych zostały przesłane przez Pracowników II Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Z okazji 98 rocznicy powstania Kurateli Sądowej w Polsce życzymy Państwu dobrego zdrowia oraz powodzenia zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Niech źródłem satysfakcji będą sukcesy ludzi, którym pomagają Państwo przezwyciężyć życiowe trudności.

* * * * *