Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się dziś wnioskiem Prezydenta RP dotyczącym ustawy o kuratorach sądowych


28 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny). W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie Kp 4/15 trzech sędziów, Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu rozprawy do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie. Przewodniczącą składu orzekającego oraz sędzią sprawozdawcą jest prezes TK Julia Przyłębska.

Wyznaczony termin rozprawy dotyczący nowelizacji ustawy o kuratorach był już trzecim, w którym TK miał zając się tą sprawę. Po raz pierwszy rozprawę odroczono 25 października 2016 r. TK podjął wówczas taką decyzję z powodu nieobecności przedstawiciela prezydenta więcej. Kolejny termin rozprawy Trybunał wyznaczył na 29 listopada 2016 r. Wówczas rozprawa została odwołana w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi sprawozdawcy Julii Przyłębskiej więcej.

* * * * *

Tylko jeden ryczałt dla kilku kuratorów sądowych


20 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

snW dniu 16 lutego br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 96/16, podjął uchwałę następującej treści:

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).

      Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 96/16

* * * * *

Przekaż 1% swojego podatku.


17 lutego 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

1%-2Tradycyjnie już w okresie rozliczeń podatkowych przypominamy, iż jest to również okazja dla wsparcia organizacji pożytku publicznego (OPP) i stowarzyszeń poprzez przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego.

Istnieje również możliwość przekazania 1% swojego podatku za pośrednictwem tych organizacji dla osób, które przez los zostały doświadczone w szczególny sposób i nie mogą liczyć na wsparcie innego rodzaju, niż to niesione przez ludzi dobrej woli. Przekazując jeden procent ze swojego podatku, wspomagamy w ten sposób ich rehabilitację. Mamy tutaj szczególnie na myśli dzieci naszych Koleżanek i Kolegów.

Poniżej udostępniamy apel naszej Koleżanki Aleksandry Godek z II ZKSS w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, której córka od urodzenia zmaga się z mukowiscydozą.

przekaż 1 procent dla Zuzi

więcej

* * * * *

Wspomnienie Karoliny Malińskiej-Gościniak


14 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Karolina-296x300Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 47 lat zmarła nasza koleżanka, kurator specjalista Karolina Malińska-Gościniak z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Dorosłych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Pani Karolina Malińska-Gościniak funkcję kuratora sądowego pełniła od 1.08.1995r. W swojej pracy była sumienna, wymagająca i konsekwentna. Posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawsze dzieliła się z młodszymi współpracownikami.

Łączymy się w smutku z Rodziną i Najbliższymi. To czas trudny dla nas Wszystkich.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

* * * * *

Oferta szkoleniowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.


8 lutego 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

znak_crop NLNa prośbę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prezentujemy ofertę, która dotyczy dwóch szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwsza propozycja, to 50-godzinne szkolenie pn. Partner-PLUS,  poświęcone doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o elementy metod zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii. Zajęcia prowadzi Agnieszka Rusińska, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej szczegółów odnośnie tego szkolenia można znaleźć tutaj.

więcej

* * * * *

Następna strona »