Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wydać podręcznik o karach nieizolacyjnych


24 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

ksiazka_paragrafW celu wyłonienia autorów poszczególnych rozdziałów podręcznika, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert przygotowania treści poszczególnych rozdziałów CaseBooka – podręcznika z zakresu kar alternatywnych w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”. Projekt realizowany jest przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach programu „Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Podręcznik skierowany będzie do następujących grup docelowych: prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy zawodowi dla dorosłych, funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

* * * * *

Rzecznik Praw Dziecka ogłosił konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o prawach dziecka


23 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

c6adffdb018ee58e0e519c8c3a93f779,640,0,0,0Do VIII edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka w różnych aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym.

Szczegóły konkursu, w tym regulamin i karta zgłoszenia, są dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka

* * * * *

Plany resortu sprawiedliwości na 2017 r.


20 stycznia 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

MinisterstwoSprawiedliwosci W dniu 20.01.2017r. odbyło się spotkanie premier Beaty Szydło z ministrami Zbigniewem Ziobro i Mariuszem Kamińskim, podczas którego rozmawiano o reformach sądownictwa i służb specjalnych.
Zbigniew Ziobro przedstawił plany Ministerstwa Sprawiedliwości na 2017r, które zakładają między innymi  ” zwiększenie uprawnień kuratorów zawodowych i odbiurokratyzowanie ich pracy, tak aby mogli poświęcać więcej czasu na realną pomoc podopiecznym, bez zbytecznego angażowania sądów”.
Na stronie ministerstwa można zapoznać się z  komunikatem zawierającym założenia planowanej reformy.
Informację o tym wydarzeniu zamieszczono również na stronie premier.gov.pl

* * * * *

Realizacja przez kuratorów sądowych obowiązków związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym tematem kontroli NIK w 2017 r.


15 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

nikW czwartek (12.01.2017 r.) prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom komisji ds. kontroli państwowej plan pracy Izby na 2017 r. Uchwaliło go w grudniu ub. r. kolegium NIK. „Podczas pracy planistycznych rozpatrzyliśmy łącznie ponad 450 propozycji tematów kontroli” – powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w planie pracy izby na 2017 r. ujęto 109 tematów w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2016 r. a których zakończenie planowane jest w 2017 r.

Jeden z tematów kontroli dotyczy wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy kuratorzy sądowi prawidłowo realizowali obowiązki związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym?

Zadanie to zostało przydzielone Delegaturze we Wrocławiu. Termin jej realizacji to kwiecień 2017 – styczeń 2018.

NIK zaplanował również kontrolę w temacie dotyczącym pomocy ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ofiary przestępstw otrzymują adekwatną i skuteczną pomoc?

Artykuł prasowy

Informacja ze strony internetowej NIK

* * * * *

Nowa książka Elżbiety Żytyńskiej-Chwast. Już w sprzedaży.


13 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

book_elaNa rynku wydawniczym ukazała się nowa książka Elżbiety Żytyńskiej-Chwast, pt. Empatia kuratorów zawodowych, jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym. Jak informuje Autorka, książka jest analizą badań własnych i dotyczy wpływu empatii na stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych. W badaniu uczestniczyło 154 kuratorów zawodowych.

Pani Kurator serdecznie gratulujemy, a poniżej udostępniamy kilka słów samej Autorki o swojej książce oraz recenzję autorstwa dr. Łukasza Tanasia z Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

kilka słów o książce wraz z recenzją

więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »