Działalność Krajowej Rady Kuratorów w 2016 roku.


30 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkPrezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło sprawozdanie o swojej działalności w roku 2016, przyjęte podczas posiedzenia w dniu 27 stycznie br.

Informacja o pracach Prezydium KRK w 2016 roku.

Prezydium wyraziło również wdzięczność za stałą pomoc i zaangażowanie w wypełnianie zadań i działań przypisanych Radzie wszystkim Delegatom do Krajowej Rady Kuratorów, ekspertom wspierającym Krajową Radę Kuratorów w wypełnianiu ustawowych zadań, partnerom z Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, stowarzyszeniom kuratorskim i dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej zespołom redakcyjnym z portali internetowych kurator.infokuratorzy.pl.

* * * * *