Realizacja przez kuratorów sądowych obowiązków związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym tematem kontroli NIK w 2017 r.


15 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

nikW czwartek (12.01.2017 r.) prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom komisji ds. kontroli państwowej plan pracy Izby na 2017 r. Uchwaliło go w grudniu ub. r. kolegium NIK. „Podczas pracy planistycznych rozpatrzyliśmy łącznie ponad 450 propozycji tematów kontroli” – powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w planie pracy izby na 2017 r. ujęto 109 tematów w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2016 r. a których zakończenie planowane jest w 2017 r.

Jeden z tematów kontroli dotyczy wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy kuratorzy sądowi prawidłowo realizowali obowiązki związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym?

Zadanie to zostało przydzielone Delegaturze we Wrocławiu. Termin jej realizacji to kwiecień 2017 – styczeń 2018.

NIK zaplanował również kontrolę w temacie dotyczącym pomocy ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ofiary przestępstw otrzymują adekwatną i skuteczną pomoc?

Artykuł prasowy

Informacja ze strony internetowej NIK

* * * * *