Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk.


13 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

19dniforumFundacja po DRUGIE i partnerzy- Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE zapraszają na I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, które odbędzie się pod tytułem: Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. W Polsce od 2014 roku kampanię tę koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Forum odbędzie się 9 marca 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48. Koszt uczestnictwa w forum, to 100 zł/osoba (na podstawie faktury). Do udziału w forum Organizatorzy zapraszają także młodzież, której udział jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do 20 lutego 2017 r. na adres: fundacja@podrugie.pl

W zgłoszeniu należy podać:

– dane do faktury,
– liczbę uczestników- dorosłych i młodzieżowych,
– imiona i nazwiska uczestników oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

W przypadku osób, które chciałyby wziąć udział w sesji plakatowej lub stworzyć stoisko prezentujące kampanijne działania należy przesłać do organizatorów szczegółową informację pozwalającą odpowiednio przygotować miejsca (ustawienie ławek, antyramy).

Poniżej udostępniamy program forum, jak i zapraszamy tutaj.

program I Ogólnopolskiego Forum Dobrych Praktyk

* * * * *