16 Dni działań Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.


25 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni działań Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. W tym roku tematem przewodnim międzynarodowej Kampanii jest hasło: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! 

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

– rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
– wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
– budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
– zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
– tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę kampanii: www.kampania16dni.pl. Wydarzenia związane z kampanią 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć można śledzić w kalendarium ogólnopolskich wydarzeń – tutaj.

Do kampanii 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich – Biuro w Warszawie oraz Biura Pełnomocników Terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Pracownicy Biura RPO udzielać będą bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach na działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki.

Z kolei Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ uczestniczy w tegorocznej akcji przede wszystkim poprzez organizację „Otwartych Drzwi”. W dni powszednie od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie lub pokrzywdzone innym przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych wstępnych konsultacji w placówce NL (Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa – wejście przez furtkę od ul. Sierpińskiego 1) bez konieczności wcześniejszych zapisów, w miarę dostępności konsultantów i wolontariuszy.

Nadto podczas 16 Dni pod adresem www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni będą zamieszczane niepublikowane dotąd w internecie materiały edukacyjne.

 

10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza, jednego z najbardziej znanych aktywistów walczących z przemocą mężczyzn wobec kobiet, w tym z przemocą domową i przemocą seksualną, taką jak gwałt czy molestowanie seksualne.

1. Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotykającą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.
2. W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki, czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety, nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!
3. Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.
4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta doświadczyła przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.
6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.
8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.
9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.
10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.

 

* * * * *