Sąd Najwyższy o waloryzacji wynagrodzenia kuratorów sądowych.


24 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

snSąd Najwyższy rozpatrując w dniu 22 listopada skargę kasacyjną w sprawie braku waloryzacji wynagrodzenia, oddalił ją. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że sądy nie mogą dokonywać waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, w tym kuratorów sądowych, albowiem tylko ustawodawca może uzupełnić lukę w stosownych przepisach.

Informację tę na swoich stronach podał serwis lex.pl –  tutaj.

* * * * *