Echa Konferencji w Krynicy-Zdroju.


24 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

krynica_konf k-z_konf konf_k-z

W dniach 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja poświęcona problemom readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób dorosłych i nieletnich opuszczających jednostki penitencjarne, jak również placówki resocjalizacyjne i socjalizacyjne. Była ona rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego. Samo wydarzenie zgromadziło trzydziestu ekspertów, ponad stu pasjonatów resocjalizacji, a w tym 47 kuratorów sądowych, 23 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wielu przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Obecni byli również goście ze Słowacji. Krynicka konferencja jest rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego.

Ze szczegółową relacją można zapoznać się na stronie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (tutaj) oraz portalu kurator.info, gdzie dostępna jest również fotorelacja (tutaj).

* * * * *