Stanowisko Krajowej Rady Kuratorów w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i w niektórych innych ustawach.


10 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

krk_szkicolowek
W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26 października br. w sprawie zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zobacz tutaj), Krajowa Rada Kuratorów przedłożyła w dniu 10 listopada opinię Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie ww. projektu.

Stanowisko Krajowej Rady Kuratorów. 

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów bardzo dziękuje Delegatom, którzy zechcieli aktywnie włączyć się w opiniowanie tego projektu i nadesłali opinie, które spłynęły z ich okręgów, bądź przynajmniej zechcieli się podzielić własnymi przemyśleniami na temat procesowanego zagadnienia. Więcej -> tutaj.

* * * * *