Dr Paweł Kozłowski o syndromie nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży.


5 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

pawel_kozlowski_plakatNakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Autorem tej nowej pozycji jest dr Paweł  Kozłowski, zawodowy kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Słupsku i również kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku, jednego z najdłuższej nieprzerwanie funkcjonujących ośrodków w Polsce.

Prezentowana przez nas książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt oraz chłopców w okresie dojrzewania, przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Panu Kuratorowi serdecznie gratulujemy, a po więcej informacji na temat tej pozycji odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *