19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.


2 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

yellow_ribbonPrzez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W tym roku kampania odbywa się pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem. W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

Kampania objęta została honorowymi patronatami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Medialnie zaś wspiera ją „Głos Nauczycielski” oraz pismo „Niebieska Linia”.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

* * * * *