Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich


28 listopada 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

rclNa stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Projektowana nowelizacja wynika z potrzeby ujednolicenia treści załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1547) z treścią art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o kuratorach sądowych w odniesieniu do sytuacji, gdy Minister Sprawiedliwości deleguje kuratora zawodowego do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości związanych z nadzorem nad pracą kuratorów.

Z treścią projektowanego rozporządzenia można zapoznać się tutaj

* * * * *

16 Dni działań Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.


25 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni działań Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. W tym roku tematem przewodnim międzynarodowej Kampanii jest hasło: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! 

więcej

* * * * *

10. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich – Jarocin 2016.


24 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

jarocinX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich już za nami. Odbył się on 19 listopada w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. Patronat na turniejem objął, jak co roku, Minister Sprawiedliwości. W turnieju uczestniczyło 16 drużyn z całej Polski, a zwycięską drużyną w tegorocznej jubileuszowej edycji okazała się drużyna z Poznania.

Poniżej prezentujemy, krótką informację o tym wydarzeniu, autorstwa kolegi Tadeusza Matwijewicza, zawodowego kuratora rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie oraz przesłane nam zdjęcia. Załączamy również materiał wideo udostępniony w serwisie Youtube przez Gazetę Jarocińską. Organizatorom z kolei gratulujemy udanej imprezy.

W dniu 19 listopada Drużyna Piłkarska Ośrodka Kuratorskiego w Człuchowie pod przywództwem kuratora/trenera Mariusza Bauzy przy koleżeńskim wsparciu kuratora Tadeusza Matwijewicza (obaj z ZKSS SR w Człuchowie) wzięła udział w X Ogólnopolskim Turnieju (Halowej) Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. W turnieju uczestniczyło 16 drużyn z całej Polski. Otwarcie Turnieju uświetniła między innymi pani Minister Beata Kempa. Człuchowianie debiutujący na arenie ogólnopolskiej (niejako reprezentujący Okręg Słupski, a nawet województwo pomorskie) zajęli 9 miejsce. Hurra! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy Organizatorom za wspaniałe i ważne wydarzenie. Organizacja tego przedsięwzięcia była rewelacyjna, a na pewno niełatwa. Wielki Szacun z Człuchowa.


jarocin1 jarocin3

jarocin5 jarocin2

więcej

* * * * *

Echa Konferencji w Krynicy-Zdroju.


24 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

krynica_konf k-z_konf konf_k-z

W dniach 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja poświęcona problemom readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób dorosłych i nieletnich opuszczających jednostki penitencjarne, jak również placówki resocjalizacyjne i socjalizacyjne. Była ona rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego. Samo wydarzenie zgromadziło trzydziestu ekspertów, ponad stu pasjonatów resocjalizacji, a w tym 47 kuratorów sądowych, 23 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wielu przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Obecni byli również goście ze Słowacji. Krynicka konferencja jest rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego.

Ze szczegółową relacją można zapoznać się na stronie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (tutaj) oraz portalu kurator.info, gdzie dostępna jest również fotorelacja (tutaj).

* * * * *

Sąd Najwyższy o waloryzacji wynagrodzenia kuratorów sądowych.


24 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

snSąd Najwyższy rozpatrując w dniu 22 listopada skargę kasacyjną w sprawie braku waloryzacji wynagrodzenia, oddalił ją. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że sądy nie mogą dokonywać waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, w tym kuratorów sądowych, albowiem tylko ustawodawca może uzupełnić lukę w stosownych przepisach.

Informację tę na swoich stronach podał serwis lex.pl –  tutaj.

* * * * *

Następna strona »