Będą zmiany dotyczące możliwości zlecania wywiadów środowiskowych kuratorom rodzinnym


28 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez-tytuluW dniu wczorajszym (27.10.2016) na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie przepisów  stanowiących podstawę prawną do zlecania kuratorowi sądowemu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz po powzięciu prze sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Proponowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczą art. 5701, poprzez jego modyfikację i dodanie art. 5701a, dającego podstawę do zarządzenia przeprowadzenia  wywiadów środowiskowych kuratorom sądowym w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania wykonawczego

Projekt wprowadza także możliwość zlecania wywiadów kuratorom sądowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie dodano art. 30a oraz na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w której do art. 42  dodano § 2.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj

* * * * *