Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRK w sprawie poszanowania praw osób chorych psychicznie


27 października 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpo W dniu 19.10.2016r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar skierował pismo do Henryka Pawlaczyka Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. W swoim wystąpieniu Rzecznik poruszył problem osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie jednocześnie będących uczestnikami postępowania karnego. Zdaniem Rzecznika „organy, pod władzą których zatrzymany (podejrzany, oskarżony, skazany) pozostaje, nie podejmują dostatecznych wysiłków, by ustalić dane co do właściwości i warunków osobistych zatrzymanego.” Rzecznik stwierdził, że w takich przypadkach duże znaczenie powinny mieć wywiady środowiskowe przeprowadzane przez kuratorów, które są niezastąpionym źródłem wiedzy o osobie, której postępowanie dotyczy. Zebrane w ten sposób informacje, a następnie przekazane uprawnionym organom mogą zapobiec wielu nieprawidłowościom i uchybieniom. Dlatego też Rzecznik dostrzega potrzebę ” poszerzenia zakresu kształcenia kuratorów o problematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnością.”

Tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest TUTAJ

* * * * *