Nowe rozporządzenia dotyczące wykonywania dozoru elektronicznego


17 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez-tytulu2W dniu 14 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano:

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. poz. 1698).

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. poz. 1692).

Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 15 października 2016 r.

* * * * *