Będą zmiany dotyczące możliwości zlecania wywiadów środowiskowych kuratorom rodzinnym


28 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez-tytuluW dniu wczorajszym (27.10.2016) na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie przepisów  stanowiących podstawę prawną do zlecania kuratorowi sądowemu wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz po powzięciu prze sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Proponowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczą art. 5701, poprzez jego modyfikację i dodanie art. 5701a, dającego podstawę do zarządzenia przeprowadzenia  wywiadów środowiskowych kuratorom sądowym w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania wykonawczego

Projekt wprowadza także możliwość zlecania wywiadów kuratorom sądowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie dodano art. 30a oraz na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w której do art. 42  dodano § 2.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj

* * * * *

Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRK w sprawie poszanowania praw osób chorych psychicznie


27 października 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpo W dniu 19.10.2016r. Rzecznik Praw Obywatelskich  Adam Bodnar skierował pismo do Henryka Pawlaczyka Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. W swoim wystąpieniu Rzecznik poruszył problem osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie jednocześnie będących uczestnikami postępowania karnego. Zdaniem Rzecznika „organy, pod władzą których zatrzymany (podejrzany, oskarżony, skazany) pozostaje, nie podejmują dostatecznych wysiłków, by ustalić dane co do właściwości i warunków osobistych zatrzymanego.” Rzecznik stwierdził, że w takich przypadkach duże znaczenie powinny mieć wywiady środowiskowe przeprowadzane przez kuratorów, które są niezastąpionym źródłem wiedzy o osobie, której postępowanie dotyczy. Zebrane w ten sposób informacje, a następnie przekazane uprawnionym organom mogą zapobiec wielu nieprawidłowościom i uchybieniom. Dlatego też Rzecznik dostrzega potrzebę ” poszerzenia zakresu kształcenia kuratorów o problematykę dotyczącą osób z niepełnosprawnością.”

Tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest TUTAJ

* * * * *

Echa 13. Ogólnopolskiej Konferencji ,,Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”


27 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesW dniach 24 – 25 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywała się Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
Na konferencji spotkali się profesjonaliści z różnych dziedzin, którzy pracują na rzecz ochrony dzieci – ofiar przestępstw, czyli sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, kuratorzy, ale też urzędnicy, którzy odpowiadają za politykę społeczną, psychologowie, nauczyciele, pracownicy socjalni.

Monika Sajkowska, szefowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, organizującej Konferencję wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa poinformowała o dążeniu do utworzenia centrum pomocy dzieciom krzywdzonym, które miało by mieć siedzibę w Warszawie.” Idea polega na tym, żeby to była kompleksowa pomoc dzieciom i ich rodzinom pod jednym dachem. Żeby dziecko w procesie diagnozy nie musiało chodzić do gabinetów medycznych, do psychologów, spotykać się z różnymi służbami i instytucjami, ale by to wszystko działo się w jednym miejscu…Prace są już zaawansowane na poziomie koncepcyjnym oraz na poziomie gromadzenia funduszy. Chcemy to centrum uruchomić w połowie przyszłego roku, na Dzień Dziecka. …Zaczynamy od Warszawy, ale chcielibyśmy powołać takie placówki także w mniejszych miastach, gdzie jest paląca potrzeba specjalistycznej pomocy dzieciom.”.

Rozmowa z Monika Sajkowską dostępna jest tutaj

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało natomiast, że w trakcie konferencji wręczono kolejne certyfikaty dla 14 pokoi przesłuchań dla dzieci.

Komunikat ze Strony Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest tutaj

* * * * *

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę ws. nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych


26 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu 25 października 2016 r. o godz. 12:30 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

W związku z niestawieniem się na rozprawę przedstawiciela wnioskodawcy Trybunał Konstytucyjny postanowił ją odroczyć.

Jak poinformował szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski, Prezydent Andrzej Duda nie wysłał swojego przedstawiciela na rozprawę, gdyż ta sprawa powinna być rozpatrywana w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego.

Rozprawę odroczono do dnia 29 listopada 2016 r. godz. 13:00. Przewodniczącym składu orzekającego będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

* * * * *

Nowe rozporządzenia dotyczące wykonywania dozoru elektronicznego


17 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez-tytulu2W dniu 14 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano:

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. poz. 1698).

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. poz. 1692).

Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 15 października 2016 r.

* * * * *

Następna strona »