Trybunał Konstytucyjny zajmie się Ustawą o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych


19 września 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

trybunalTrybunał Konstytucyjny na dzień 25 października 2016 r. godz. 12.30 wyznaczył  termin rozprawy, na której rozpozna wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

Przedłożona do podpisu Prezydenta ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., U 2/14, poprzez uregulowanie na poziomie ustawy szczegółowego zakresu obowiązków zawodowego kuratora sądowego wobec kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz uprawnień przyznanych kierownikowi zespołu wobec zawodowego kuratora sądowego
Druk sejmowy 3409

Wniosek wpłynął do Trybunału w dniu 22 sierpnia 2015 r. W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Informacja ze strony Trybunału Konstytucyjnego dostępna jest tutaj

* * * * *