Projekt badawczy w sprawie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych.


12 września 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ankietaUprzejmie informujemy, iż Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Kuratorów, prowadzi projekt badawczy pn.:

Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

Celem tego badania jest poznanie poziomu bezpieczeństwa kuratorów, zdiagnozowanie możliwych zagrożeń w ich pracy, warunków tej pracy, osobistych doświadczeń z niebezpiecznymi sytuacjami oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego kuratorów sądowych i diagnoza zagrożeń, pozwoli na podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej oraz zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej ochrony w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w terenie.

Termin na wypełnienie ankiety, skierowanej do kuratorów zawodowych, społecznych i aplikantów kuratorskich został zakreślony do 16 września 2016 roku. Szczegóły techniczne, w tym hasło i link do ankiety internetowej można uzyskać od kuratora okręgowego lub delegata do KRK, do których te informacje zostały przekazane.

Osoby prowadzące badania, między innymi pani Anna Janus-Dębska – Kurator Okręgowy w Warszawie-Pradze, liczą na życzliwość i wsparcie w realizacji tak ważnych dla kuratorów sądowych zamierzeń badawczych. Ze względu właśnie na ważność tych badań dla Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, również i nasza redakcja zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w tymże projekcie badawczym.

* * * * *