Kocham – Nie upijam!


6 września 2016 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Kuratorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia zaprosiło praktyków działających w profilaktycznej i wychowawczej przestrzeni miejskiej Torunia do udziału w dniu 13 września 2016 r. w Konferencji w ramach Projektu „Kocham – Nie upijam!”.LOGO
Konferencja poświęcona będzie korzyściom wynikającym z zachowania abstynencji w czasie ciąży i problematyce zagrożeń związanych z brakiem wstrzemięźliwości od alkoholu w tym okresie.
Stosunkowo niska świadomość społeczna w zakresie choćby tego, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaki może wypić ciężarna, by mieć pewność, że nie zaszkodzi rozwojowi dziecka, brak interdyscyplinarnego planu profilaktycznego oraz wsparcia dla dzieci i rodzin borykających się ze skutkami choćby nieświadomego użycia alkoholu w okresie ciąży, skłoniły członków stowarzyszenia do zainicjowania wydarzenia z założenia ponadinstytucjonalnego, do którego zaprosili przedstawicieli służb społecznych, służby kuratorskiej, służby zdrowia, Policji i Straży Miejskiej, ale także działające w sposób nieszablonowy i nowatorski organizacje pozarządowe oraz rodziców adopcyjnych i zastępczych.

Chcemy budować mosty i pomosty, bo wspólnie dobrze skomunikowani możemy osiągnąć więcej z korzyścią dla osób potrzebujących wieloaspektowego wsparcia.

Program konferencji Kocham – nie upijam.


Akcję współfinansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli ją: Rzecznik Praw Dziecka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Sąd Okręgowy w Toruniu i Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem medialnym akcji jest TV Toruń.
Autorów akcji wspiera: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu oraz Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Toruniu.
Wielkiego wsparcia udzieliła również młoda absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Magdalena Czechowska – oferując bezinteresownie talent i wsparcie w oprawie graficznej.
Akcji towarzyszyć będzie wyposażenie służb działających w środowisku otwartym w zaprojektowaną na potrzeby przedsięwzięcia ulotkę – prezentacja ulotki odbędzie się w trakcie konferencji, która odbędzie się w Instytucie Filologii Hebrajskiej w Toruniu, przy ulicy Poznańskiej 46.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów z całej Polski zainicjują żywą dyskusję, której moderatorem będzie Pan dr Krzysztof Liszcz, a sformułowane rekomendacje spotkają się z zainteresowaniem władz Miasta.
Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania – jeszcze przed zakończeniem rekrutacji uczestników, która dobiegła końca w dniu 5 września br., liczba chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu przekroczyła zaplanowaną liczbę uczestników.

//Autor wpisu: Kuratorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-most z Torunia//

* * * * *