Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak to się robi w apelacji wrocławskiej.


26 września 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

apelacje_sadoweZwiększenie bezpieczeństwa kuratorów sądowych w kontakcie z psami, to temat szkolenia, które aktualnie przeprowadzane jest dla wszystkich kuratorów zawodowych z apelacji wrocławskiej, skupiającej okręgi wrocławski, opolski, świdnicki, jeleniogórskim i legnicki. Zajęcia prowadzone w formie teoretyczno-warsztatowej odbywają się w ośrodku Dog Academy w Nadolicach k. Wrocławia, a organizatorem szkolenia jest firma ITM Poland.

Po więcej informacji na temat samego szkolenia zapraszamy do Portalu Kuratorskiej Służby Sądowej kurator.info (tutaj), gdzie dostępna jest również fotorelacja.

* * * * *

INFORMACJA W SPRAWIE VIII NSM 120/16, DOTYCZĄCEJ OPIEKI NAD SZEŚCIORGIEM DZIECI.


24 września 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi zamieszczona została informacja w sprawie dotyczącej opieki nad sześciorgiem dzieci. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości wstrzymana została decyzja łódzkiego sądu o zabezpieczeniu dzieci.

Z informacją Sądu Okręgowego w Łodzi można zapoznać się tutaj.

* * * * *

Elżbieta Pędziałek-Kunert, kuratorka za którą wchodzą policjanci…


24 września 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

woW najnowszym numerze magazynu Wysokie Obcasy, dodatku do sobotniego wydania Gazety Wyborczej można znaleźć między innymi zapis rozmowy Małgorzaty Wach z Elżbietą Pędziałek-Kunert, zawodową kuratorką rodzinną z okręgu krakowskiego oraz członkinią Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

Z treścią całej rozmowy można zapoznać się na łamach internetowego wydania magazynu tutaj, do czego serdecznie zachęcamy i  polecamy.

* * * * *

Trybunał Konstytucyjny zajmie się Ustawą o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych


19 września 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

trybunalTrybunał Konstytucyjny na dzień 25 października 2016 r. godz. 12.30 wyznaczył  termin rozprawy, na której rozpozna wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

Przedłożona do podpisu Prezydenta ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., U 2/14, poprzez uregulowanie na poziomie ustawy szczegółowego zakresu obowiązków zawodowego kuratora sądowego wobec kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz uprawnień przyznanych kierownikowi zespołu wobec zawodowego kuratora sądowego
Druk sejmowy 3409

Wniosek wpłynął do Trybunału w dniu 22 sierpnia 2015 r. W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Informacja ze strony Trybunału Konstytucyjnego dostępna jest tutaj

* * * * *

Projekt badawczy w sprawie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych.


12 września 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ankietaUprzejmie informujemy, iż Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Kuratorów, prowadzi projekt badawczy pn.:

Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

Celem tego badania jest poznanie poziomu bezpieczeństwa kuratorów, zdiagnozowanie możliwych zagrożeń w ich pracy, warunków tej pracy, osobistych doświadczeń z niebezpiecznymi sytuacjami oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego kuratorów sądowych i diagnoza zagrożeń, pozwoli na podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej oraz zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej ochrony w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w terenie.

Termin na wypełnienie ankiety, skierowanej do kuratorów zawodowych, społecznych i aplikantów kuratorskich został zakreślony do 16 września 2016 roku. Szczegóły techniczne, w tym hasło i link do ankiety internetowej można uzyskać od kuratora okręgowego lub delegata do KRK, do których te informacje zostały przekazane.

Osoby prowadzące badania, między innymi pani Anna Janus-Dębska – Kurator Okręgowy w Warszawie-Pradze, liczą na życzliwość i wsparcie w realizacji tak ważnych dla kuratorów sądowych zamierzeń badawczych. Ze względu właśnie na ważność tych badań dla Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, również i nasza redakcja zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w tymże projekcie badawczym.

* * * * *

Następna strona »