Nowe rozporządzenie dla kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wykonawczych.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

176D.U

1 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 969 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 lipca br. Rozporządzenie określa sposób i tryb wykonywania czynności przez kuratorów sądowych, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r.

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2016 roku, utraci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia jest spowodowane nowelizacją kodeksów, zarówno karnego jak i karnego wykonawczego.

* * * * *