Status zawodowych kuratorów sądowych- raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


29 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

HFPC_AiRHelsińska Fundacja Praw Człowieka udostępniła raport: Status zawodowych kuratorów sądowych, powstały w ramach programu „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”. Celem raportu jest analiza zasad funkcjonowania zawodowych kuratorów sądowych w systemie polskiego prawa. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcono aktualnej pozycji kurateli sądowej w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Rezultatem analizy są rekomendacje zmian legislacyjnych, zawarte we wnioskach- pkt XII. Z całym opracowaniem można zapoznać się na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka poświeconej stricte programowi Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwościtutaj.

Bezpośredni link do raportu z kolei znajduje się tutaj.

* * * * *

Podziękowania i życzenia Krajowej Rady Kuratorów z okazji 15 rocznicy uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych.


27 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo_krk1Krajowa Rada Kuratorów z okazji 15 rocznicy uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych w specjalnym piśmie podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i legislację ustawy o kuratorach sądowych, a także działania dzięki którym przetrwała 15 lat, umożliwiając funkcjonowanie w codzienności Kuratorskiej Służbie Sądowej w Polsce.

Krajowa Rada Kuratorów przede wszystkim serdeczne podziękowała za profesjonalne wykonywanie obowiązków, często w trudnych warunkach, a wielokrotnie także kosztem czasu wolnego, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie poprzez szacunek i uznanie ze strony przełożonych, a także osób poddanym oddziaływaniom.

Przekazane zostały także życzenia wszelakiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym i prośba o dalsze niezawodne zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów trapiących dzisiejszą kuratelę sądową w Polsce.

Podziękowania i życzenia Krajowej Rady Kuratorów.
Opis przebiegu procesu legislacyjnego.
Głosowanie nad przyjęciem całości projektu.

więcej

* * * * *

Nowa forma konsultacji w Pogotowiu „Niebieska Linia”.


27 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

NL_skypeOd 1 sierpnia 2016 r., jak można przeczytać na portalu niebieskalinia.info, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez komunikator SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

* * * * *

Wydarzenia Lęborskie 2016.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

lebork2016

W dniach 25-27 sierpnia br. w Lęborku odbędą się jubileuszowe, bo 10 Wydarzenia Lęborskie. Organizatorzy w ramach tegorocznych Wydarzeń planują m.in. specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukową: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych oraz X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski (w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy). Przewidziane jest również spotkanie integracyjne.

Poniżej udostępniamy zaproszenie organizatorów oraz skład komitetów (organizacyjnego i naukowego).

Lębork 2016 – zaproszenie

Komitet organizacyjny i naukowy

* * * * *

Nowe rozporządzenie dla kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wykonawczych.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

176D.U

1 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 969 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 lipca br. Rozporządzenie określa sposób i tryb wykonywania czynności przez kuratorów sądowych, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r.

więcej

* * * * *

Następna strona »