Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich.


29 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

MinisterstwoSprawiedliwosciW strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości na mocy Zarządzenia Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 roku (M.P. 2016, poz. 568) został utworzony nowy departament: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Zmiana statutu Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez utworzenie nowego departamentu nie będzie mieć jednak wpływu bezpośredniego na służbę kuratorską w zakresie nadzoru administracyjnego, albowiem nadzór ten w całości (zarówno nad kuratorską służbą wykonującą orzeczenia w sprawach karnych, jak i w sprawach rodzinnych i nieletnich) pozostał w kompetencji Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2016 r.

* * * * *