Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji


21 czerwca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

sejm_logo-2W dniu dzisiejszym (21 czerwca br.) odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Komisja rozpatrzyła petycję, której przedmiotem było żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 91 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Treść tej petycji znajduje się tutaj.

W obradach Komisji udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów. Głos zabrał przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk, który przedstawił uwagi do postulatów zawartych w petycji. Ostatecznie Komisja po wysłuchaniu stanowiska Przewodniczącego KRK, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego, przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka Agnieszki Rękas oraz przeprowadzonej dyskusji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądań będących przedmiotem petycji.

Z materiałem video z posiedzenia Komisji do Spraw Petycji można zapoznać się  tutaj – wypowiedź Przewodniczącego KRK rozpoczyna się od godz. 10:32.

* * * * *