NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.


16 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

raport_NIK-przemocNajwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę podjętą z własnej inicjatywy pn. Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Głównym celem przeprowadzonej kontroli, która objęła lata 2012–2015 (I półrocze) była ocena skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. W przeprowadzeniu kontroli i opracowaniu jej wyników końcowych pomocna była ankieta przygotowana przez NIK we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, o której informowaliśmy tutaj.

W ogólnej ocenie NIK interdyscyplinarne działania służące udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej przyczyniają się do poprawy sytuacji większości osób dotkniętych przemocą, uczestniczących w procedurze Niebieskie Karty, ale są jeszcze zbyt mało skuteczne w doprowadzaniu do trwałego ustania przemocy. W ocenie NIK najsłabszą stroną systemu jest brak możliwości oddziaływania na sprawców przemocy, a władze lokalne w dalszym ciągu przykładają zbyt małą wagę do problemu przemocy domowej.

Ze szczegółowym raportem końcowym NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją prasową, dostępną z kolei tutaj.

* * * * *