Posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Petycji (PET).


15 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

sejm_logo-2Na 21 czerwca br. o godz. 10.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, podczas którego ma zostać m.in. rozpatrzona petycja w sprawie zmiany art. 91 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Petycja została złożona przez osobę fizyczną i wpłynęła do Sejmu w dniu 16.03.2016 roku, a do Komisji została skierowana w dniu 29.04.br. Wnioskodawca proponuje m.in., aby ryczałt przysługujący kuratorowi sądowemu za obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy przysługiwał nie za samą obecność kuratora, a za każdą godzinę obecności, oraz by został on obniżony z 10% do 1% kwoty bazowej. Z treścią tej petycji o numerze BKSP-145-76/16 można zapoznać się tutaj.

Na tę okoliczność Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opinię z dnia 24 maja br. o numerze BAS-WAL-1014/16 (tutaj). Na marginesie pragniemy tylko zasygnalizować omyłkę lub błąd, który wkradł się do przygotowanej opinii, a dokładnie we fragmencie:

Należy podkreślić, że w przypadku określonym w art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych, a więc w przypadku obecności przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, ryczałt przysługuje tylko kuratorowi społecznemu (nie jest należny natomiast kuratorowi zawodowemu, co wynika a contrario z treści art. 91 ust. 3 ustawy o kuratorach).

Oczywiście ryczałt za obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy przysługuje również kuratorowi zawodowemu, co wynika z treści przywołanego art. 91 ust. 3 ustawy o kuratorach sądowych. W przepisie tym jest albowiem mowa o ustępie 1 i 2, a nie o punkcie 1 i 2, w której to ostatniej sytuacji, gdyby ją przyjąć, ryczałt faktycznie przysługiwałby tylko kuratorowi społecznemu.

Na temat samej petycji i jej historii pisaliśmy więcej tutaj, gdzie można zapoznać się m.in. ze stanowiskiem Krajowej Rady Kuratorów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

* * * * *