Najwyższa Izba Kontroli w sprawie leczenia odwykowego od alkoholu.


10 czerwca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

nikNa stronie Najwyższej Izby Kontroli zamieszczona została informacja o wynikach kontroli w zakresie przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe (tutaj).

Jednym z celów jaki przyświecał tej kontroli była ocena skuteczności stosowanej w Polsce procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Sprawdzono także dostępność leczenia odwykowego dla osób zobowiązanych przez sąd do poddania się takiemu leczeniu.

W trakcie kontroli zasięgnięto również informacji od prezesów 22 sądów rejonowych na temat współpracy kuratorów sądowych, sprawujących nadzór nad osobami zobowiązanymi do poddania się leczeniu odwykowemu, z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z podmiotami leczniczymi.

 

_czy-alkoholika-mozna-sklonic-do-leczenia-wwr„Prezesi sądów rejonowych, od których NIK zasięgnęła informacji na temat współpracy z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, ocenili ją jako poprawną. Współpraca gminnych komisji z kuratorami sądowymi polegała głównie na składaniu wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Prezesi sądów zwrócili też uwagę na niepożądane zjawiska w działalności gminnych komisji, takie jak: przewlekłość postępowań; niewłaściwe podejście do zgłoszonej osoby polegające na przedwczesnym obdarzaniu jej zaufaniem i przyjmowaniem deklaracji dobrowolnego leczenia; brak zawodowych kuratorów sądowych w składzie komisji.

Natomiast w odniesieniu do podmiotów leczniczych prezesi sądów „(…) zwrócili uwagę na niepożądane zjawiska, takie jak: długi terminy oczekiwania na przyjęcie do szpitala; brak oddziałów detoksykacyjnych; nieprzyjmowanie na leczenie osób będących pod wpływem alkoholu; brak ośrodków leczenia osób z tzw. podwójną diagnozą (uzależnienie i zaburzenia psychiczne); utrudniony dostęp kuratorów do informacji o pacjentach.”

Z wynikami kontroli NIK można zapoznać się tutaj.

* * * * *