Ministerialne „NIE” dla SDE wobec skazanych za przestępstwo niealimentacji


8 czerwca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

alimenty„Brak jest uzasadnionych przesłanek do umożliwienia jednej grupie skazanych (za przestępstwo niealimentacji) skorzystania z możliwości odbywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego niezależnie od przyjętej granicy wymiaru kary do 1 roku. Wątpliwe wydaje się bowiem, by odbywanie kary w tym systemie zagwarantowało automatycznie poprawę skuteczności w realizowaniu przez skazanych obowiązku łożenia na utrzymanie innych osób. Nieuzasadniona jest także nowelizacja art. 209 k.k. w kierunku obniżenia zagrożenia wymiaru kary pozbawienia wolności do 1 roku, aby umożliwić teoretycznie wszystkim skazanym z tego przepisu odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE. ” – napisał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w odpowiedzi na wspólne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, którzy zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości z postulatem szerszego wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.

Więcej (tutaj)

* * * * *