Spotkanie z norweską Służbą Korekcyjną oraz Konferencja nt. współpracy sądów polskich i brytyjskich.


3 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

msandnorwayW dniu 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie kuratorów reprezentujących norweską Służbę Korekcyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych: Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego, z przedstawicielami kuratorskiej służby sądowej okręgu warszawsko-praskiego.

W spotkaniu wzięły udział Pani Aleksandra Dźwigulska, kurator zawodowy III Zespołu KSS Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Pani Anna Janus-Dębska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Aleksandra Dźwigulska przedstawiła prezentację dotycząca praktycznych aspektów funkcjonowania kurateli zawodowej dla dorosłych w Polsce. Zdjęcie wykorzystane w komunikacie pochodzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której można zapoznać się szerszą informacją nt. wizyty przedstawicieli norweskiego Biura Probacyjnego Akershus, do czego zachęcamy – tutaj.

Z kolei w dniu 19 maja br. w Ambasadzie RP w Londynie miała miejsce konferencja i podsumowujące ją spotkanie, które zgromadziły wybitnych przedstawicieli brytyjskiej judykatury. Stronę polską reprezentował m.in. Łukasz Kwadrans sądowy kurator ds. rodzinnych, który wygłosił referat nt. kurateli rodzinnej w zakresie spraw opiekuńczych. Po więcej informacji na temat tego wydarzenia zapraszamy na stronę Ambasady RP w Londynie – tutaj.

AMuRPOSytuacja osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich była tematem konferencji, która odbyła się 1 czerwca w Biurze RPO, a o czym informowaliśmy w komunikacie tutaj. W celu tylko uzupełnienia tego komunikatu, informujemy, że wśród zaproszonych gości był Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji PROBARE.

* * * * *