Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii form pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy ze strony współlokatora


17 maja 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

przemocRzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poinformował na swojej stronie internetowej, iż zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej o szeroko zakrojone akcje informacyjne i kampanie edukacyjne na temat przemocy, informujące o możliwych formach poszukiwania pomocy i wsparcia oraz reagowania na przemoc.

Rzecznik zwrócił się też o rozszerzenie tematyki szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych w zakresie zobowiązania do opuszczenia lokalu przez osoby stosujące przemoc.

Treść wystąpienia dostępna jest tutaj

* * * * *