Historia pewnej wielokrotnej petycji…


15 maja 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

4[1]W dniu 09.02.2016r. Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka złożyło do Rzecznika Praw Dziecka petycję pn. „O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości”, której celem było spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku zmian w ustawie o kuratorach sądowych oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Z treścią całej petycji można zapoznać się tutaj. Petycja została przesłana również do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W sprawie ww. petycji swoje zdanie wyraziła Krajowa Rada Kuratorów, kierując stosowne stanowisko do Ministra Sprawiedliwości. Treść stanowiska KRK dostępna jest tutaj.

W dniu 10 maja br. w sprawie petycji stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazując m.in. w podsumowaniu,  że: „(…) brak jest podstaw do zmiany przepisów zgodnie z postulatami zawartymi w przedłożonej petycji”. Całość odpowiedzi Ministerstwa dostępna jest tutaj.

* * * * *