Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w kwestii zobowiązania przez sąd sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania


5 maja 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

rpo Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poinformował na swojej stronie internetowej, iż zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem, czy resort zamierza podjąć działania, które usprawnią przebieg i zapewnią skuteczniejszą ochronę praw osób doświadczających przemocy w rodzinie w postępowaniach, w których osoba doświadczająca przemocy występuje do sądu o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tekst wystąpienia Rzecznika dostępny jest tutaj

* * * * *