Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w kwestii roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów


23 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP odbyło się posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na którym przyjęto pierwszą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych.

Porozumienie przedstawiło m.in. stanowisko dotyczące kwestii merytorycznych i płacowych związanych z wykonywaniem orzeczeń o realizowaniu kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem w obecności kuratora sądowego (w dalszej części niniejszego stanowiska określanej jako obecność kuratora przy kontakcie rodzica z dzieckiem z uwzględnieniem przepisów art. 1136 krio).

Stanowisko to dotyczy w szczególności nowelizacji § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień kuratorów sądowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 989) poprzez jego zmianę i rozszerzenie uprawnień i obowiązków kuratorów uczestniczących w kontaktach rodzica z dzieckiem, a także dokonania zmian w zasadach określania kosztów za obecność kuratora w takim kontakcie.

Stanowisko nr 8/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów

 

* * * * *