Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości ws. ubezpieczenia kuratorów społecznych


22 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

rpoRzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał, że zwracają się do niego  przedstawiciele środowiska kuratorów sądowych z postulatem objęcia ochroną ubezpieczeniową kuratorów społecznych, zwłaszcza od skutków następstw wypadków przy wykonywaniu powierzonych im zadań. Możliwości takiej nie przewidują obowiązujące przepisy. Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, prosząc o przedstawienie stanowiska.

Treść wystąpienia dostępna jest tutaj.

* * * * *