Dozór elektroniczny oraz zmiany w przepisach dotyczących kary ograniczenia wolności


15 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

dozOd dzisiaj (15.04.2016 r.) wchodzą w życie przepisy przywracające stosowanie dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz zmiany dotyczące kary ograniczenia wolności.

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy przywraca możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jednocześnie uchyla zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw polegające na wykorzystaniu systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

Natomiast Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw eliminuje możliwość orzekania obowiązków określonych w art. 72 k.k. jako samodzielnej kary ograniczenia wolności, ponadto rozszerza kompetencje referendarzy sądowych.

O podpisaniu ustaw przez Prezydenta informowaliśmy wcześniej  tutaj

* * * * *