RZECZNIK PRAW DZIECKA Z WYSTĄPIENIEM O ZAGWARANTOWANIE PRAWA DO OBRONY NIELETNICH


10 kwietnia 2016 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

RPDwystąpienie

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak w dniu 8 kwietnia 2016 roku skierował do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro wystąpienie generalne w celu podjęcia działań legislacyjnych zapewniających nieletnim w postępowaniu pełną realizację prawa do obrony. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, umożliwienie nieletniemu złożenia wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu, realizuje prawo podmiotowe dziecka. Ustawodawca błędnie założył, że posiadanie majątku przez małoletniego lub jego rodziców może być podstawą do ograniczenia mu prawa do bezpłatnej reprezentacji prawnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

* * * * *