Zawód kuratora sądowego w Polsce: ,”praca…, misja…, pasja…, przygoda…?”


30 kwietnia 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

1111Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca…, misja…, pasja…, przygoda…?, to tytuł projektu badawczego, autorstwa Anny Chmielewskiej, Anny Janus-Dębskiej i Grażyny Rybickiej, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu zawodu kuratora sądowego, uświadomienie sensu jego wykonywania, ukazanie „ludzkiej twarzy” kurateli sądowej oraz zaprezentowanie sukcesów, szerokiej działalności społecznej i misji tego zawodu, poprzez wypowiedzi kuratorów na tematy związane z wykonywanym przez nich zawodem. Przedsięwzięcie to zostało objęte Honorowym Patronatem Krajowej Rady Kuratorów, Rektora Pedagogium WSNS- prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE.

Poniżej zamieszczamy prośbę autorek projektu do wszystkich kuratorów zawodowych o poświęcenie kilku chwil i wzięcie udziału w prowadzonych badaniach, do której to prośby, jako redakcja się przyłączamy.

więcej

* * * * *

Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w kwestii roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów


23 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP odbyło się posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, na którym przyjęto pierwszą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych.

Porozumienie przedstawiło m.in. stanowisko dotyczące kwestii merytorycznych i płacowych związanych z wykonywaniem orzeczeń o realizowaniu kontaktów osoby uprawnionej z dzieckiem w obecności kuratora sądowego (w dalszej części niniejszego stanowiska określanej jako obecność kuratora przy kontakcie rodzica z dzieckiem z uwzględnieniem przepisów art. 1136 krio).

Stanowisko to dotyczy w szczególności nowelizacji § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień kuratorów sądowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 989) poprzez jego zmianę i rozszerzenie uprawnień i obowiązków kuratorów uczestniczących w kontaktach rodzica z dzieckiem, a także dokonania zmian w zasadach określania kosztów za obecność kuratora w takim kontakcie.

Stanowisko nr 8/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów

 

* * * * *

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości ws. ubezpieczenia kuratorów społecznych


22 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

rpoRzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał, że zwracają się do niego  przedstawiciele środowiska kuratorów sądowych z postulatem objęcia ochroną ubezpieczeniową kuratorów społecznych, zwłaszcza od skutków następstw wypadków przy wykonywaniu powierzonych im zadań. Możliwości takiej nie przewidują obowiązujące przepisy. Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, prosząc o przedstawienie stanowiska.

Treść wystąpienia dostępna jest tutaj.

* * * * *

Spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów


17 kwietnia 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

jakiW dniu 13 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Krajową Radę Kuratorów podczas spotkania reprezentowali: Henryk Pawlaczyk –  Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera – Zastępca Przewodniczącego i Tomasz Krzymiński – Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej.

Poruszono wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi boryka się Kuratorska Służba Sądowa, jak również omówiono perspektywy rozwoju i zmian jej dotyczących. Nie mogło zabraknąć też sprawy bezpieczeństwa kuratorów, co jest następstwem niedawnych doniesień medialnych, informujących o napaści na kuratorów wykonujących obowiązki służbowe.

Komunikat ze spotkania

* * * * *

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieja, oczekiwania, dylematy.


16 kwietnia 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

book_kongresZ przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa, pod redakcją naukową prof. Marka Konopczyńskiego, dr. Łukasza Kwadransa oraz Krzysztofa Stasiaka i przy dofinansowaniu ze strony Fundacji PROBARE ukazała się książka pt. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.

Patronat nad tą naukową publikacją, będącą ważną i bardzo ciekawą pozycją dotyczącą różnorodnych zagadnień kurateli sądowej w Polsce objęła Krajowa Rada Kuratorów, WSNS Pedagogium oraz wspomniana już Fundacja PROBARE.

Książka ta w dużej mierze zawiera materiały prezentowane na II Kongresie Kuratorskim, który odbył się w dniach 25-26 września 2014 r. w Warszawie. Jak twierdzi recenzująca publikację prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska w tej pracy znajdują się teksty kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Mamy nadzieję, że książka ta będzie pozycją dostępną w każdym zespole kuratorskiej służby sądowej. Poniżej link do strony wydawnictwa.

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.
Nadzieja, oczekiwania, dylematy

* * * * *

Następna strona »